Duurzaam in Vorm

 

Ontwerp bewust; Wil je ook je website, huisstijl, logo-ontwerp of flyer duurzaam en CO2-neutraal? Edesigned zorgt voor CO2-nivellering door het lokaal aanplanten van bomen en groen en werkt samen met partners die bewust omgaan met zowel mens als natuur.

Kies voor bewust;

  • Bewust omgaan met vorm, kleur en fysieke verschijningsvorm

  • Actief MVO-doelen nastreven

    • Bewust omgaan met de natuur

    • Bewust omgaan met de medemens

  • LinkedIn Edesigned
  • Twitter Edesigned Eva de Vries